कोलशेत गाव देवी य़ात्रा शांत पने पार पडली…

0
296

माहाराष्ट्र ठाने –
कोलशेत तरीचा पाडा येथै भरपुर वर्ष चा एतिहासात गाव देवी ची य़ात्रा
को रो ना हा वायरस चा वाढ त्या प्रभावा मुले    पहिल्यान्दा शांत तेत पार पडली देवी गाव देवी ची पूजा अर्चना
विधी प्रमाने करन्यात आली
सर्व ग्रामस्त आनी भविक भक्तानी
आपल्या घरात च राहुन सरकार ला
पोलिसाना सहकार्य केले.