పేద ప్రజల ఆకలి తీర్చడంలో మనసుకు ఎంతోతృప్తినిస్తుంది, టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆదేశాల మేరకు 36 రోజులుగా నిరంతరాయంగా భోజనాలు అందించడం జరుగుతుంది: శ్రీ.వి.జగదీశ్వర్ గౌడ్ గారు..

0
123

హఫీజ్ పెట్ డివిజన్ పరిధిలోని హఫీజ్ పెట్ వార్డ్ కార్యాలయం నందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుపేద ప్రజలకు అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్ ద్వారా ఉచితంగా మధ్యాహ్నం బోజనాలను అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు..

ఈ కార్యక్రమంలో బాలింగ్ యాదగిరి గౌడ్, వార్డ్ కమిటీ సభ్యులు కనకమామిడి వెంకటేష్ గౌడ్, నిమ్మల భాస్కర్ గౌడ్, సంతోష్ గౌడ్, యమ్ రాజు రజక్, చీన్నబాబు గౌడ్, దుర్గేష్ గౌడ్, గోపాల్ గౌడ్, పాండు ముదిరాజ్, సుధాకర్ ముదిరాజ్, నరేష్ కాంబ్లీ, రమేష్ గౌడ్, రాంబాబు గౌడ్, భిక్షపతి రాజ్, ముజీబ్, స్వామి, తదితరులు నిరుపేదలకు భోజనం అందించారు…

Nalla Sanjeeva Reddy
Telangana State
Bureau Chief
National Anti Corruption News Channel.