#कोरोना_UPDATE १4 मे २०२०

●आज नव्याने दाखल झालेले “७०”
रुग्णांचा विभागानुसार तपशील

◆कोरोना बधीतांची एकूण संख्या-९१३

◆आतापर्यंत एकूण बरे झालेले रुग्ण-२६६

◆आजपर्यंत एकूण मृत्यू-४२

◆प्रत्यक्ष उपचार घेत असलेले रुग्ण-६०५

Nac News channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here