Maharashtra

महात्मा फुले चौक पो.स्टे हद्दीतील लॉकडाउनमुळे महाराष्ट्रात अडकलेल्या परराज्यातील पायी चालत जाणाऱ्या ५१ प्रवासी यांना बसेसमार्फत राजस्थान राज्य, जिल्हा जालोर पोहचवण्याची सोय केली. #Humanity

State Crime Reporter Maharashtra

Pravin Ramesh Patil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here