కంటోన్మెంటు 8వ వార్డ్ లో సోడియం హైపోక్లోరైడ్ స్ప్రే చేయించిన ధాఫేదర్ నందగోపాల్.

0
573

నల్లా సంజీవ రెడ్డి బ్యూరో చీఫ్ సౌత్ ఇండియా ద్వారా:                                                కంటోన్మెంటు వార్డ్ నంబర్ 8
జేరి లొక్ నాద్ గారు సోడియం హైపోక్లోరైడ్ స్ప్రే చేయించిన
రిసాలా బజార్
Telangana

కంటోన్మెంటు వాడ్ నంబర్ 8
జెరి లోక్ నాద్ గారు స్ప్రే చేయించిన ధాఫేధర్ నందగోపాల్.
రిసాలా బజార్ కంటోన్మెంటు ఏరియా దగ్గర ఉన్న కరోన వ్యాధి నివారణకై ఈరోజు సోడియం హైపోకోరైడ్ ను స్ప్రే చేయించినట్లు కంటోన్మెంటు జెరి లోక్ నాద్ గారు వాడ్ నంబర్ 8
కంట్రోమెంట్ ఏరియా

ఆకాష్
రిపోర్టర్, కంటోన్మెంటు ఏరియా,ఎన్ ఏ సి న్యూస్ చానల్..
9989690524

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here