1. ब्रह्माण्ड
     फेज 2 मधिल रहिवाश्यांसाठी आज ताजी नाशिक मधुन आलेली भाजी उपलब्ध करुन दिली.

  Maharashtra Thane.

  उपविभाग प्रमुख श्री.रविंद्र आसने साहेब व श्री.तानाजी राऊत साहेब आणी उपशाखा संघटक सौ.सिमा मोंडे मॅडम यांच्या सहकार्याने श्रीमती.मिनाताई रमेश मोहिते [शिवसेना विभाग संघटक] यांनी ब्रह्माण्ड फेज 2 मधिल रहिवाश्यांसाठी आज ताजी नाशिक मधुन आलेली भाजी उपलब्ध करुन दिली. सर्वाँना भाजी खुप आवडली व सर्वांना दर आठवड्याला अशी भाजी भेटावी म्हणुन विनंती केली व त्यांच्या विनंतीचा मान राखून दर आठवड्याला आपण रहिवाश्यांसाठी भाजी उपलब्द करुन देणार आहोत.

  State Crime Reporter Maharashtra

  Pravin Ramesh Patil

   

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here